Garanciális feltételek

Cégünk új termék értékesítése esetén 12 hónap jótállást vállal. A jótállás kizárólag a Magyarország területén szakszerűen üzembe helyezett készülékekre terjed ki. A jótállás keretében kicserélt, javított alkatrészekre a jótállási idő nem kezdődik újra. A javítás során a meghibásodott alkatrészek az Eladó tulajdonát képezik. A gyrossütő motorra vonatkozó garancia akkor érvényes, ha maximum 6 havonata a szakszerű karbantartása megtörténik.
A jótállás keretében vevő kizárólag kijavításra jogosult – nem követelhet sem kicserélést, sem árleszállítást, sem egyéb kárának megtérítését és nem jogosult elállni a szerződéstől. Átvételkor feltétlenül győződjön meg a termék sértetlenségéről, mivel kívülről egyértelműen azonosítható, hiba, hiányosság vagy sérülés miatt jótállási igényt nem áll módunkban elfogadni.
Jótállási igény csak és kizárólag számla, vagy szállítólevél ellenében érvényesíthető.

A jótállás nem vonatkozik az alábbi esetekre:
- a használati utasításban foglaltak be nem tartásából vagy attól eltérő használatból származó meghibásodásokra;
- hanyag kezelés, vagy külső hatás következtében keletkező mechanikai sérülésekre;
- időjárási, környezeti tényezőktől, elemi károktól károsodott készülékekre;
- a termékhez csatlakozó elektromos hálózatból származó káros hatások okozta meghibásodásokra;
- szakszerűtlen javításra, átalakításra;
- megfelelő tisztítás elmulasztása miatti meghibásodásokra;
- késedelmes igénybejelentés miatt keletkező további meghibásodásokra;
- a kijavításon túli kártérítési igényekre.

A vevő köteles igényét a termék hibájának felfedezése után a legrövidebb időn belül bejelenteni. A 100 kg össztömeget meg nem haladó készülék esetén a vevő köteles azt saját költségén az Eladó által megjelölt címre beszállítani. A nem megalapozott igények esetén az Eladó bevizsgálási díjat számíthat fel.


Telefon:+36 70 624 6100, +36 30 316 2731
E-mail:info@cmgasztro.com
Elérhetőségek